Spedycja

tri jadący po drodze

Nasza firma zajmuje się spedycją, czyli kompleksową organizacją transportu różnego rodzaju odpadów. Tworzymy zoptymalizowany proces logistyczny, dzięki któremu odpady nie zalegają w magazynie przedsiębiorstwa czy miejscu budowy dłużej niż jest to konieczne. Do naszych zadań należy wybór odpowiedniego środka transportu(korzystamy z własnego taboru oraz szerokiej gamy współpracujących z nami przewoźników), dopasowanego do danego rodzaju odpadów, a także wybór trasy przewozu z miejsca, gdzie są one gromadzone, do punktu ich składowania czy utylizacji.

Zajmujemy się również przygotowaniem szczegółowej dokumentacji transportowej.
Wybieramy optymalne rozwiązania, pozwalające skrócić czas realizacji wywozu oraz zmniejszyć jego koszty.

Organizując transport odpadów, przywiązujemy szczególną uwagę do zachowania zasad bezpiecznego przewozu. Przede wszystkim dbamy o to, aby transportowane odpady nie mieszały się ze sobą. Ma to szczególne znaczenie w przypadku odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych. Jeśli przewozimy je tym samym transportem, odpowiednio je izolujemy, dzięki czemu nie mają one ze sobą kontaktu. Podczas załadunku nie dopuszczamy do sytuacji, w których odpady wystają z pojazdu, wyciekają czy wydzielają ozon. Dobierając odpowiednie środki transportu i dbając o właściwe zabezpieczenie, niwelujemy takie zagrożenia. Wszystkie pojazdy, którymi transportujemy odpady, stosownie oznaczamy. W przypadku transportu na terenie kraju, pojazdy wyposażamy w tabliczki z napisem ODPAD, a w przypadku transportu międzynarodowego w tablice z literą A.