Telefon

+ 48 32 212-85-23

Trans-Krusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

43-200 Pszczyna ul. Rybnicka 6
NIP 5492436383 REGON 122982980
KRS 0000597814 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Kapitał zakładowy: 10 078 522,78 PLN wpłacony w całości

Telefon / Fax

+ 48 32 449-11-59