FLOTA

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowe wyposażenie naszej floty, pracującej dla firm i instytucji z całego kraju. Wszystkie wymienione pojazdy obsługiwane są przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Nasi kierowcy mają doświadczenie w transporcie szerokiej gamy towarów takich jak:

Odpady komunalne
Odpady budowlane
Odpady poddawane recyklingowi
Paliwa alternatywne (RDF)
Biomasa
Zrębka

Trocina
Kord
Surowce
PET
Makulatura
Szkło

Podłoże pod pieczarki
Osady
Komposty
Szlamy
Kruszywa
I inne…