LOCALIZATION MAP

Phone

+ 48 32 212-85-23

Trans-Krusz limited liability company and limited partnership

Poland, 43-200 Pszczyna,  Rybnicka 6

ID: PL5492436383 REGON: 122982980

KRS 0000597814 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Share Capital: 10 078 522,78 PLN paid in full

Phone/Fax

+ 48 32 449-11-59